Herkomst douglas hout

Hollands hout®

De levering van het douglas rondhout wordt door Staatsbosbeheer verzorgd.

Het rondhout wordt in volle wagens (vrachtwagen met aanhanger) geleverd. Dus zeker geen zinloze halve vrachten. Tijdens het zagen van het hout voor picknicktafels komt er zaagsel, schors en resthout vrij (afvalhout). Het zaagsel gaat naar een lokale boer die het als strooisel gebruikt in zijn koeienstallen. Schors wordt verkocht als bodembedekker in de tuin.

Het resthout (afval) wordt afgehaald en hergebruikt, hier worden vezelplaten van gemaakt. Een klein deel van het resthout wordt door onze leverancier zelf gebruikt. Zijn woning is voorzien van een houtvergasser en met het resthout wordt de woning verwarmd.

Hollands hout®

Iedere Nederlander gebruikt gemiddeld 1 m3 hout per jaar. Zo’n 90% hiervan komt uit het buitenland. Waarom zouden we hout van ver halen als het ook dichtbij groeit? Dat vinden wij van Staatsbosbeheer ook. Sinds begin 2014 brengt Staatsbosbeheer hout uit onze eigen bossen onder het label Hollands hout® op de markt. Al het geoogste stamhout, nooit meer dan er jaarlijks bij groeit, wordt zo hoogwaardig mogelijk toegepast: van bankjes en picknicksets tot vloeren en zelfs uitvaartkisten. Hollands hout® is duurzaam geproduceerd en heeft daarom het FSC®-keurmerk.

Bos en hout

Dossier: Bos en hout Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert een kwart van het bos in Nederland. In dit dossier leest u hoe we voor onze bossen zorgen en omgaan met het hout dat het beheer oplevert.

Denk je aan natuur, dan denk je aan bossen en bomen. Bosgebieden zijn niet voor niets voor 85 procent van de Nederlanders de meest aansprekende natuur in ons land. Bovendien zijn bomen een bron voor CO2-opslag, en daarmee een belangrijke sleutel tot de aanpak van klimaatverandering. En bomen leveren hout op; een duurzame grondstof voor bijvoorbeeld bouw, meubels en karton.

Waardevolle bomen

Bos is kortom een bijzonder en waardevol onderdeel van ons landschap waar we zuinig op moeten zijn. Dat lijkt in tegenspraak met het kappen van bomen in onze natuurgebieden. We begrijpen dan ook goed dat bomenkap tot heftige reacties leidt bij bezorgde burgers.

Bosbeheer

Toch zijn er goede redenen om bomen te kappen in natuurgebieden. Houtkap is nodig om bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden. We maken daarmee ruimte voor jonge bomen (‘dunnen’ en verjonging van bos), voor gezonde bomen (zoals bij essentaksterfte) of voor andere, waardevolle natuur (om bijvoorbeeld de leefruimte voor beschermde dier- en plantensoorten te creëren die in open landschappen leven). Dat laatste betekent dat we soms op plekken bomen weghalen. Het gaat uiteindelijk om de beste natuur op de beste plek.

Meer bos

Staatsbosbeheer wil, net als vele Nederlanders, meer bos in Nederland. De klimaatdoelstellingen van de regering vragen daar meer dan ooit om. Daarom willen wij de komende jaren in ieder geval 5.000 hectare bos aanplanten in onze eigen gebieden waar dat kan. En we pleiten voor uitbreiding van het totale bosoppervlak in Nederland. Dat vraagt ook om politieke en bestuurlijke keuzes.

WOODEN FURNITURE